ENVO for ENVIRONMENT

ENVO IT har en bæredygtighedspolitik og et værdisæt, der dækker over mere end miljøet. Miljøet er dog helt centralt i forhold til de ting vi foretager os. Vi har derfor vores egen miljøpolitik, der tvinger os til at tænke grønt og gøre det til en naturlig del af vores hverdag.

Miljøpolitikken har bl.a. udformet sig i konkrete tiltag som:

– Cloud first, vores egne og de løsninger vi anbefaler, har altid fokus på optimer ressourcerne i skyen.

– Ingen print, vi signerer alt digitalt.

– Ingen fossile firmabiler, vi cykler eller tager offentlig transport ud til de fleste kunder. Er der forlangt anvender vi el-delebilløsninger.

– Genbrug, ENVO IT genbruger mest muligt og sikrer at gammelt IT-udstyr eller affald genanvendes i størst muligt omfang.

– Begrænsning af ressourceforbrug, derfor har vi kontor i et kontorfællesskab for optimal udnyttelse af fællesfaciliteter, kantine osv.

Vi planter træer

En af hjørnestenene da ENVO IT blev stiftet var miljøet, deraf opstod navnet ENVO IT. Miljø og bæredygtighed er derfor et af vores helt store fokusområder. Vi kan ikke redde planeten alene, men vi kan bidrage og inspirere andre til, at gøre det samme.

Ud over de gode tiltag for at begrænse forbrug og dermed miljøbelastningen, vil vi også gøre en positiv og konkret forskel til fordel for miljøet. Derfor har vi indgået et samarbejde med www.growingtrees.dk.

Growing Trees NetworkVi begyndte initiativet ved at donere 1.000 træer. Herefter vil vi for alle brugere, hos alle virksomheder, som har købt vores client management produkt, donere et træ til vores allesammens fremtid, hver eneste måned.

(Hent certifikat her.)

0
Træer plantet

Træer og de 17 verdensmål

En af årsagerne til at vi har valgt at gavne miljøet ved at indgå samarbejde med growingtrees er, at træer og de 17 verdensmål fra FN harmonerer utroligt godt sammen. I ENVO IT arbejder vi derfor konkret med følgende:

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Læs mere her (eksternt link)

MÅL 12: FORSVARLIGT FORBRUG
Vi reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Læs mere her (eksternt link)

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Læs mere her (eksternt link)

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Læs mere her (eksternt link)

Ovenstående betyder, at vi har særligt fokus på vores leverandører og de produkter og løsninger vi anbefaler. Vores største samarbejdspartnere har derfor også en helt klar strategi indenfor bæredygtighed.

Apple: Produktdesign med lav CO2-udledning

Apple har de seneste år øget brugen af genanvendte materialer med lav CO2-udledning i deres produkter.

Alle iPhone-, iPad- ,Mac- og Apple Watch-enheder, der er lanceret i løbet af det sidste år (2019-2020) indeholder genanvendt indhold, herunder 100 % genanvende sjældne jordarter i iPhones Taptic Engine. Det er helt nyt for både Apple og for smartphones i det hele taget.

Alene I 2019 reducerede Apple sin CO2-udledning med 4,3 millioner metriske tons takket være innovativt design og genanvendt indhold i produkterne.

Læs mere her (eksternt link)