ENVO for ENVIRONMENT

ENVO IT har en bæredygtighedspolitik og et værdisæt, der dækker over mere end miljøet. Miljøet er dog helt centralt i forhold til de ting vi foretager os. Vi har derfor vores egen miljøpolitik, der tvinger os til at tænke grønt og gøre det til en naturlig del af vores hverdag.

Miljøpolitikken har bl.a. udformet sig i konkrete tiltag som:

– Cloud first, vores egne og de løsninger vi anbefaler, har altid fokus på optimer ressourcerne i skyen.

– Ingen print, vi signerer alt digitalt.

– Ingen fossile firmabiler, vi cykler eller tager offentlig transport ud til de fleste kunder. Er der forlangt anvender vi el-delebilløsninger.

– Genbrug, ENVO IT genbruger mest muligt og sikrer at gammelt IT-udstyr eller affald genanvendes i størst muligt omfang.

– Begrænsning af ressourceforbrug, derfor har vi kontor i et kontorfællesskab for optimal udnyttelse af fællesfaciliteter, kantine osv.

Vi planter træer i Danmark

En af hjørnestenene da ENVO IT blev stiftet var miljøet, deraf opstod navnet ENVO IT. Miljø og bæredygtighed er derfor et af vores helt store fokusområder. Vi kan ikke redde planeten alene, men vi kan bidrage og inspirere andre til, at gøre det samme.

Ud over de gode tiltag for at begrænse forbrug og dermed miljøbelastningen, vil vi også gøre en positiv og konkret forskel til fordel for miljøet. Derfor har vi indgået et samarbejde med www.growingtrees.dk.

Vi donerer hver måned et træ pr. bruger af vores Client Management produkt, samt et træ for hvert salg af en iPhone eller iPad og 10 træer for hver Mac.

Se certifikat

Senest opdateret 11.april.2022 – næste opdatering 14.august.2022.

0
Træer plantet
0
Træer plantet

Træer og de 17 verdensmål

En af årsagerne til at vi har valgt at gavne miljøet ved at indgå samarbejde med growingtrees er, at træer og de 17 verdensmål fra FN harmonerer utroligt godt sammen. I ENVO IT arbejder vi derfor konkret med følgende:

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Rent vand og sanitet

MÅL 12: FORSVARLIGT FORBRUG
Vi reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Forsvarligt forbrug

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Klimaindsats

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Livet på land
Ovenstående betyder, at vi har særligt fokus på vores leverandører og de produkter og løsninger vi anbefaler. Vores største samarbejdspartnere har derfor også en helt klar strategi indenfor bæredygtighed.

Apple: Produktdesign med lav CO2-udledning

Apple har de seneste år øget brugen af genanvendte materialer med lav CO2-udledning i deres produkter.

Alle iPhone-, iPad- ,Mac- og Apple Watch-enheder, der er lanceret i løbet af det sidste år (2019-2020) indeholder genanvendt indhold, herunder 100 % genanvende sjældne jordarter i iPhones Taptic Engine. Det er helt nyt for både Apple og for smartphones i det hele taget.

Alene I 2019 reducerede Apple sin CO2-udledning med 4,3 millioner metriske tons takket være innovativt design og genanvendt indhold i produkterne.

 

Dell: Holistisk program for at fremme bæredygtighed

Dell har søsat et ambitiøst 10 års program for bæredygtighed, som frem mod 2030 fokuserer på 3 hovedtemaer:

  • Acceleration af den cirkulære økonomi gennem minimering af ressourceforbrug, øget genbrug og affaldsreducering.
  • Samarbejde med leverandørerne om også at sætte høje mål bl.a. gennem ECO certificeringer og ved at højne kravene for gældende standarder.
  • Etisk praksis både hvad angår mennesker og jordens ressourcer i hele DELL’s forsyningskæde. Dette inkluderer fremme af social ansvarlighed gennem Responsible Business Alliance (RBA) som Dell er medstifter af.

Dell er allerede godt i gang og har reduceret energiforbruget i deres produkt portefølje med 69.9% siden 2012 og har i mange år gjort brug af de nyeste ECO certificeringer.

Dell vil fremme bæredygtighed

 

Lenovo: 100% klimakompenserede PC’er

Lenovo har i flere år arbejdet med CO2 reduktion i både produktion, materialevalg, og emballagereduktion, for eksempel har den kompakte emballage hvori du modtager din Lenovo PC medført en reduktion af CO2 udledningen med 6.7%, bare ved den udledning som er forbundet med transporten.

Disse og mange andre tiltag har medvirket til at give Lenovo en plads på Corporate Knight’s liste over verdenens 100 mest bæredygtige virksomheder.

ENVO-IT sælger certificerede CO2 kompenserede Lenovo maskiner som gennem et samarbejde med ClimeCO proaktivt kompenserer for alt CO2 som udledes under hele produktets livscyklus.

100% klimakompenserede PC’er

 

Microsoft: CO2 negativ målsætning

I 2030 har Microsoft sat som mål at være CO2-negativ, altså at optage mere CO2 end firmaet udleder. Dertil vil Microsoft inden 2050 fjerne alt det kulstof, virksomheden historisk har udledt i miljøet, både ved produktion og ved elforbrug, siden firmaet blev grundlagt i 1975.

Microsoft vil gerne endnu længere ud og har taget initiativ til at hjælpe leverandører og kunder over hele verden med at reducere deres kulstofudledning. Dette sker ved etableringen af en ny klimainnovationsfond på 1 mia. dollar som skal fremskynde udviklingen af teknologier til global reduktion, opsamling og fjernelse af kulstof.

Fra i år har MS også gjort kulstofreduktion til et eksplicit aspekt af deres indkøbsprocesser i forsyningskæden.

CO2 negativ målsætning